Olen ehdolla SDP:n puoluesihteeriksi.

Pirkanmaan puoluekokousryhmä on tänään päättänyt esittää minua SDP:n puoluesihteeriksi. 

Olen viime vuodet johtanut puolueen poliittisen valmistelun osastoa, ohjelmatyötä ja tutkimustoimintaa. Olen siis kirjoittanut niin kevään vaaliohjelmaa kuin puoluekokouksen asiakirjojakin. Nautin tästä työstä paljon ja olenkin miettinyt pitkin kevättä sitä, haluanko tästä tehtävästä pois? 

Puolue on vain niin vahva kuin sen aate ja politiikka on. Karismaattisimmat johtajat tai parhaat mainostoimistot eivät riitä pitkälle ilman vahvaa ja edistyksellistä ohjelmatyötä, jota on laajasti yhdessä valmisteltu. Tässä me olemme todella onnistuneet viime vuosina. Tällä puoluekokouskaudella puolueen ohjelmatyöryhmissä on ollut mukana yli 600 jäsentä ja se näkyy ohjelman asiantuntevuudessa, linjan kestävyydessä ja vaaleissa kasvaneessa kannatuksessa. 

Tätä ohjelmatyötä tarvitsemme jatkossakin. Mutta sitä voi tehdä monissa eri rooleissa. Itse olen vaikuttanut puolueen linjaan vuosien aikana monenlaisin tavoin niin opiskelijaliikkeen pääsihteerinä, puoluehallituksen jäsenenä, periaatetyöryhmän puheenjohtajana, Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtajana kuin nyt poliittisen valmistelun päällikkönäkin.

Ja jos puolue tarvitsee vahvan ohjelman, ei ohjelma muutu ääniksi ilman toimivaa, energistä ja innostunutta järjestökonetta. Ennen eduskuntavaaleja laskimme, että vaalivoitto vaatii miljoona kohtaamista äänestäjien kanssa. Koska vain henkilökohtaisesti kohtaamalla ihmisen viestimme tavoittaa hänet varmasti. Tätä varten tarvitsemme aktiiveja, ehdokkaita, tukiryhmiä ja suosittelijoita. Järjestötoiminta ja kampanjat tarvitsevat vahvaa strategista suunnittelua ja ihmisten johtamisen taitoa. Meidän on opittava yhä enemmän muiden maiden demarien onnistumisista ja tutkittava yhä paremmin omia epäonnistumisiamme ja vahvuuksiamme. 

Samalla puoluetoiminnan on oltava avointa, mukaan kutsuvaa ja turvallista ihan kaikille. Suureen liikkeeseen mahtuu erilaisia ihmisiä, mielipiteitä ja toimimisen tapoja, mutta jokaisen on saatava tulla mukaan ja toimia itsenään, rohkeasti ja vapaasti. Se tarkoittaa myös, että meillä on oltava nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle toiminnalle. Parhaiten sitä torjutaan mahdollisimman avoimin prosessein ja sisäisellä kulttuurilla, joka ei jätä tilaa hähmäisyydelle. 

Minun mielestäni puolueessa tulee tulevina vuosina siis jatkaa vahvaa ohjelmatyötä, kehittää ja vahvistaa jäsenhankintaa ja järjestötoimintaa sekä monipuolistaa viestintää entisestään. 

Puoluesihteerin tehtävä onkin ennen kaikkea ihmisten johtamista. Se on puoluetoimiston työyhteisön johtamista, puolueen järjestökentän innostamista yhteiseen työhön, se on ohjelmia valmistelevien asiantuntijoiden ja aktiivien johtamista ja se on kampanjaorganisaatioiden johtamista. Tähän kaikkeen minulla on osaamista. Olen toiminut esimiestehtävissä pienissä ja suurissa organisaatioissa viitisentoista vuotta. Olen johtanut järjestö- ja kampanjatyötä yliopppilaskunnan vaaleista EU:n laajuiseen nuorisotakuu-kampanjaan. Olen toiminut puolueen järjestökentässä lähes kaikissa mahdollisissa tehtävissä osaston puheenjohtajasta ja piirin varapuheenjohtajasta puoluehallitukseen. Tunnen puolueen ja sen lähijärjestöt läheisesti. 

Mutta ennen kaikkea innostun yhä eniten ihmisten kohtaamisesta, keskusteluista ja yhdessä asetettujen tavoitteiden eteenpäin viemisestä. Työstä oikeudenmukaisemman, vapaamman ja solidaarisemman maailman puolesta. Siitähän kaikessa sosialidemokraattisessa (järjestö)työssä on kyse!

Puoluesihteerin tulee tässä kaikessa olla ihmisten johtaja, kuulija ja liikkeen eteenpäin viejä. 

Uskon, että minulla on tälle upealle liikkeelle paljon annettavaa ja siksi olen päättänyt lähteä ehdolle. Tulevina viikkoina julkaisen tarkemmin ajatuksiani siitä, miten puoluetta tulisi kehittää ja mihin asioihin keskittyä. Haluan myös keskustella mahdollisimman monen puoluekokousedustajan kanssa ja kuulla teidän ajatuksianne siitä, mitä puoluesihteeriltä toivotaan. 

Jos haluat kuulla lisää tai lähteä kampanjaan mukaan, ole rohkeasti yhteydessä!