Puoluesihteeriksi!

Olen ehdolla SDP:n puoluesihteeriksi. Alla avaan ajatuksiani siitä, mihin meidän olisi puolueena panostettava tulevalla kaudella ja mikä on puoluesihteerin rooli. Kaksi asiaa nousee kuitenkin ylitse muiden: 

1. SDP:n on oltava valmis uusiin eduskuntavaaleihin ja hallitusvastuuseen vaikka huomenna. Orpon hallituksen taival voi jäädä hyvinkin lyhyeksi. On meidän tehtävämme edesauttaa sitä, että vaalit käytäisiin ennen kuin tämä eduskunta on ehtinyt istua täyden kauden. Ja kun ne käydään, on meidän oltava valmiita voittamaan ne. Niin kampanjakoneen, ohjelmatyön kuin puolueen talouden osalta. 

2. Puoluesihteeri johtaa poliittista valmistelua, järjestökonetta ja kampanjatyötä. Siksi hänen on oltava innostunut, innostava, helposti lähestyttävä ja tarkasti kuunteleva. Ilman sitä ei puolue, sen koko laaja kenttä ja koneisto toimi yhdessä ja yhteen suuntaan. Puoluesihteeri ei tee yksin, vaan tuo puolueen yhteen tekemään yhteistä, jaettua työtä. 

Kohta 1 vaatii paljon poliittiselta valmistelulta, järjestötyöltä ja viestinnältä. Mutta meillä on siihen kaikki edellytykset. Meidän on kuitenkin luotava suunnitelma – strategia – vuoteen 2027, joka on milloin tahansa toteutettavissa ennenaikaisissa vaaleissa. Alla avaan sitä, mitä se mielestäni vaatii. 

Puoluesihteerin rooli on vaihdellut puolueessa laajasti vuosikymmenten saatossa. Mielestäni puoluesihteeri on ennen kaikkea poliittinen toimija ja ihmisten johtaja. Poliittisella toimijuudella tarkoitan ennen kaikkea strategista ajattelua ja pidemmän aikavälin visioiden tarjoamista puoluejohdon ja kentän käyttöön. Sen sijaan sen ei tarvitse olla jatkuvaa päivänpoliittista kommentointia,vaikka siihenkin on oltava kyky ja valmius.

Vahva ohjelmatyö luo pohjan muulle

Puolue on vain niin vahva kuin sen aate ja politiikka on. Karismaattisimmatkaan johtajat tai paraskaan mainostoimisto eivät riitä pitkälle ilman vahvaa ja edistyksellistä ohjelmatyötä, jota on laajasti yhdessä valmisteltu. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun puolue on vallassa ja sillä on vastuu äänestäjien odotusten täyttämisestä. Oli kyse sitten maan hallituksessa, hyvinvointialueilla tai kunnissa toimimisesta. Tässä me olemme todella onnistuneet viime vuosina. Tällä puoluekokouskaudella puolueen ohjelmatyöryhmissä on ollut mukana yli 600 jäsentä ja se näkyy ohjelman asiantuntevuudessa, ohjelmakirjausten toteutumisessa hallituksen lainsäädäntötyössä ja vaaleissa kasvaneessa kannatuksessa. Tätä valmistelutyötä on ollut hienoa vetää.

Vahvaa ohjelmatyötä tarvitsemme jatkossakin. Ohjelmatyö on väline, jolla liikkeen jäsenten arvot ja puolueen ideologia muuttuvat konkreettisiksi esityksiksi yhteiskunnan parantamisesta. Onkin tärkeää, että laajennamme ohjelmatyötä ja poliittista keskustelua myös alueelliselle ja paikalliselle tasolle suunnitelmallisemmin. Puolueen työryhmissä on jäseniä ympäri Suomen, mutta erityisesti kohti alue- ja kuntavaaleja mennessä on joka puolella Suomea löydyttävä myös paikkoja puhua politiikkaa ja vaikuttaa puolueen linjaan. Tarvitsemmekin ohjelmatyön organisaatiota myös piiritasolle. Osassa piireissä on hienoja toimintamalleja esimerkiksi alueellisista poliittisista ohjelmista ja näitä käytäntöjä on levitettävä ja jaettava. 

Ohjelmatyössä on yhdistyttävä kunnianhimo ja pragmatismi. Ilman kattavaa ohjelmatyötä ja pitkän aikavälin visiota politiikan teosta tulee herkästi vain muihin reagoivaa. Meidän on oltava rohkeita ja asetettava tavoitteet aina riittävän kauas eteenpäin, 3-4 vaalikauden päähän, jotta emme jää kiinni päivänpolitiikan nyansseihin, vaan visio tulevaisuuden tavoitteista on aina selvänä. Vain siten saavutamme politiikan johtajuuden. 

Samalla konkreettinen työ ja yhteiskunnan vetovastuu on voitava aloittaa vaikka huomenna. Siksi on tärkeää, että puoluekokouksen poliittinen ohjelma todella ohjaa työtämme. Ja sen pohjalta pidämme ajantasalla muun muassa hallitusohjelmatavoitteet, jotka keväällä tehtiin. Ne eivät saa jäädä pöytälaatikkoon keräämään pölyä, vaan ne ovat eduskuntatyön ja politiikan teon väline myös oppositiokaudella. 

Meidän on saatava mahdollisimman paljon uusien (ja vanhojenkin) jäsenten osaamista ja intoa mukaan. Kytkentä eduskuntaryhmän päivänpoliittiseen toiminnan ja ohjelmatyön välillä on pidettävä tiiviinä. Tässä esimerkiksi valiokuntaryhmien ja työryhmien välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on parannettava entisestään. Samalla kaikkien puolueen työryhmien kunnollinen toiminta on varmistettava. 

Jokainen meistä tulee politiikkaan mukaan muuttamaan maailmaa. Ohjelmatyö on se väline, jolla muutos muotoillaan visioiksi, sanoiksi ja teoiksi. Siksi sen toiminta puolueen kaikilla tasoilla on keskeistä ja siksi siihen vaikuttamiseen on oltava myös paikkoja.

Järjestötyö, kampanjat ja uusien jäsenten mukaan saaminen

Ja jos puolue tarvitsee vahvan ohjelman, ei ohjelma muutu ääniksi ilman toimivaa, energistä ja innostunutta järjestökonetta. Ennen eduskuntavaaleja laskimme, että vaalivoitto vaatii miljoona kohtaamista äänestäjien kanssa. Koska vain henkilökohtaisesti kohtaamalla ihmisen viestimme tavoittaa hänet varmasti. Tätä varten tarvitsemme aktiiveja, ehdokkaita, tukiryhmiä ja suosittelijoita. 

Puolueen on tulevina vuosina panostettava voimakkaasti jäsenhankintaan ja uusien toimijoiden mukaan tuomiseen. Jotta uusi ihminen haluaa mukaan tulla, on puoluetoiminnan oltava avointa, mukaan kutsuvaa ja turvallista ihan kaikille. Suureen liikkeeseen mahtuu erilaisia ihmisiä, mielipiteitä ja toimimisen tapoja, mutta jokaisen on saatava tulla mukaan ja toimia itsenään, rohkeasti ja vapaasti. On tärkeää sanoa ääneen, että meillä saa olla asioista myös erimieltä. Samalla meillä on oltava nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle toiminnalle. Parhaiten sitä torjutaan mahdollisimman avoimin prosessein ja sisäisellä kulttuurilla, joka ei jätä tilaa hähmäisyydelle. 

Kaikki onnistuneet kampanjat perustuvat ihmisiin. Voitokkaiden kampanjoiden taustalla on se, että mukaan on saatu houkuteltua erilaisia ihmisiä, jotka tuovat mukanaan uusia ideoita ja toiminnan tapoja, jotka tavoittavat uusia äänestäjiä. Uusia ihmisiä tarvitaan, koska voittaa ei voi vakuuttamalla vain vanhat kannattajat. Puolueen keskeisin tehtävä tässä on tarjota parhaat työkalut, osallistumiseen innostavaa koulutusta sekä sparrata piirit ja paikallisyhdistykset tekemään toiminnasta sellaista, että mukaan tuleminen on helppoa.

Järjestötoiminta ja kampanjat tarvitsevat vahvaa strategista suunnittelua ja ihmisten johtamisen taitoa. Meidän on opittava yhä enemmän niin muilta liikkeiltä kuin myös muiden maiden demarien onnistumisista ja tutkittava yhä paremmin omia epäonnistumisiamme ja vahvuuksiamme. Esimerkiksi kampanjatyössä on hyödynnetty jo järjestämisoppeja, mutta haluaisin, että SDP:lle kehitetään oma järjestämisen malli, hyödyntäen liittojen ja sisarpuolueiden oppeja.

Hienoja oivalluksia on tehty myös eri puolilla Suomea osastoissa, hyvinvointialueilla ja piireissä. Meidän pitää parantaa osaamisen leviämistä ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Järjestöpäivät, kunta- ja aluepäättäjien päivät ja muut vastaavat tapahtumat tarjoavat tähän hyviä mahdollisuuksia, mutta koulutustoimintaa on yhä laajennettava. Esimerkiksi viestinnästä koulutusta tulisi järjestää säännöllisesti, myös vaalien välillä.

Onnistunut viestintä rakentaa tulevaisuuden tarinaa

Viestintää osoitetaan usein, kun homma ei toimi. Mutta viestintä voi onnistua vain, jos viesti on toimiva ja liikkeessä on väkeä välittämään sitä. Viime vuosina olemme onnistuneet tässä monessa kohtaa hyvin. Iso kiitos siitä kuuluu tietenkin valovoimaiselle pääministerille, nyt olemme uuden edessä. 

Viestintä rakentaa, tukee ja tekee mahdolliseksi mielikuvan SDP:tä pääministeripuolueena seuraavien vaalien jälkeen. Siksi siihen on panostettava resursseja myös vaalien välillä. Tarvitsemme lisää resursseja niin someosaamisen laajentamiseen kuin viestintäkoulutukseen. Sosiaalisen median vaikuttaminen on henkilölähtöistä, joten meidän pitää löytää aktiiveja ja poliitikkoja jokaisesta kunnasta ja vaalipiiristä, joita voimme nostaa ja tukea uusien somekanavien haltuun ottamisessa.

Tärkeintä on kuitenkin se, että jäsenistö, kannattajat ja muut kuulevat viestimme, puhuvat siitä ja jakavat sitä eteenpäin. Tähän tarvitaan rohkeaa ja reipasta puhetta. Kukaan ei jaksa innostua kädenlämpöisistä tai itsestäänselvistä viesteistä. Meidän on oltava rohkeampia ja tuotava oma vaihtoehtomme esiin joka paikassa. Pitää sanoa kyllä useammin kuin ei, kertoa mitä me teemme ja tekisimme ja miksi. 

Ja tämä pitää tehdä yhdessä. Puolueen edustajien, mutta myös ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Nykyhallituksen ohjelma uhkaa niin työntekijöiden oikeuksia kuin kehitysyhteistyötä. Meidän tehtävämme on löytää ne kumppanit, joiden kanssa voimme rakentaa kampanjoita yli oman liikkeemme rajojen. Samalla voimme tuoda mukaan puoluetoimintaan aktiivisia ihmisiä muualta kansalaisyhteiskunnasta. Ja tämän tulee näkyä ihan joka mediassa.

Parhaimmillaan puoluesihteeri innostuu ja innostaa

Puoluesihteerin tehtävä on ennen kaikkea ihmisten johtamista. Se on puoluetoimiston työyhteisön johtamista, puolueen järjestökentän innostamista yhteiseen työhön, se on ohjelmia valmistelevien asiantuntijoiden ja aktiivien johtamista ja se on kampanjaorganisaatioiden johtamista. Tästä kaikesta pitää innostua, olla utelias ja aidosti kiinnostunut ihmisistä, liikkeen jäsenistä, jotta tehtävässä voi onnistua.  Puoluesihteerin tulee olla ihmisten johtaja, kuulija ja liikkeen eteenpäin viejä. Laajan kansanliikkeemme yhteen suuntaan ohjaaminen on vaativa tehtävä, jonka edessä tulee olla myös nöyrä.

Puoluesihteerin ei pidä seistä ympäri Suomea torin kulmassa tai kaupan edessä jakamassa esitteitä. Vaan puoluesihteerin tulee kiertää omaa kenttää, kuunnella aktiiveja piirihallituksissa, työväenyhdistysten kokouksissa ja jäsentilaisuuksissa. Puoluesihteerin pitää olla helposti lähestyttävissä ja tuntea oman väen mietteet. Siten voi myös johtaa liikettä samaan suuntaan.

Tähän kaikkeen minulla on osaamista. Olen toiminut esimiestehtävissä pienissä ja suurissa organisaatioissa viitisentoista vuotta. Olen johtanut järjestö- ja kampanjatyötä yliopppilaskunnan vaaleista EU:n laajuiseen nuorisotakuu-kampanjaan. Olen toiminut puolueen järjestökentässä lähes kaikissa mahdollisissa tehtävissä osaston puheenjohtajasta ja piirin varapuheenjohtajasta puoluehallitukseen ja periaatetyön puheenjohtamiseen. Tunnen puolueen ja sen lähijärjestöt läheisesti. 

Mutta ennen kaikkea innostun yhä eniten ihmisten kohtaamisesta, keskusteluista ja yhdessä asetettujen tavoitteiden eteenpäin viemisestä. Työstä oikeudenmukaisemman, vapaamman ja solidaarisemman maailman puolesta. Siitähän kaikessa sosialidemokraattisessa (järjestö)työssä on kyse!

Pyrin puoluesihteeriksi ja pyydän siihen puoluekokousedustajien tukea. Pyrin käymään jokaisessa piiriryhmässä ja haluan keskustella ja kuulla mahdollisimman monen edustajan kanssa ennen puoluekokousta. Eli ota myös minuun reippaasti yhteyttä, kysy tai kerro toiveistasi ja ajatuksistasi puolueen ja puoluesihteerin työn kehittämiseen!